INNERLIJK WELZIJN & UITERLIJKE SCHOONHEID – Deel 2

Synergie Chakra Olie Nr. – 4

ANAHATA – HET VIERDE CHAKRA

 

Het vierde Chakra ook wel Hartchakra of ANAHATA

De corresponderende kleur is Groen,rose

Element is Lucht

Endocriene klier is Zwezerik

Zintuig is Gedachten

 

 

“Soms heb ik het gevoel dat ik weinig afgestemd ben op mijn omgeving: op de mensen, de natuur, de dingen om me heen. ik neem dit alles wel waar, maar ik heb er mijn hart niet bij. Het zegt me allemaal niet zo veel.”

“Meestal kan ik goed genieten van alles om me heen. Ik heb het gevoel dat alles, de mensen, de natuur, de dingen om me heen, een eigen waarde heeft en dat ik met dit alles een band heb. Het geeft me een warm en zacht gevoel.”

Het vierde levensgebied of chakra is het hartchakra. In het Sanskriet “anahata” genoemd, hetgeen betekent: onkwetsbaar, fris, evenwichtig. Het chakra bevindt zich op het borstbeen, bij de hartstreek. In het Sanskriet “anahata” genoemd, hetgeen betekent: onkwetsbaar, fris, evenwichtig.
Je zou dit chakra het centrum van ons chakrasysteem kunnen noemen. Hier komen immers de lagere energieën (meer materieel van aard) en de hogere energieën (meer geestelijk van aard) samen in het midden.
Op deze plek kun je heelheid ervaren, het evenwicht in ons levensgevoel, vrede in je hart.
Het hart vormt het centrum van liefde, het gevoel, eigenheid, eigen karakter en betrokkenheid van alles om ons heen.

de mensen, de natuur, de dingen, vertegenwoordigt een eigenheid, een eigen plek in de wereld.
Alles straalt een bepaalde waarde een bepaalde waarde, een zekere eigen energie uit. Vanuit dit besef kunnen we in relatie met dit alles treden. We openen ons hart voor alles om ons heen. Hierdoor geven we alles een eigen ruimte, een eigen plek. Door zo af te stemmen op de eigenheid, vanuit het gevoel van waardering, kan dit alles tot ons spreken, voelen we ons aangesproken en ontstaat er een wederzijds contact tussen onszelf en de omgeving.

We kunnen een bos bloemen snel in een vaas zetten, gehaast omdat we nog zoveel moeten doen. We zien er bijna tegenop. Of we kunnen met liefde en aandacht deze bloemen hun pracht en praal tonen door ze zorgvuldig te schikken.
En zo geldt dat voor alles om ons heen: handelen we vanuit hartelijkheid of handelen we plichtmatig of puur uit eigenbelang?

Veel relatie problemen zijn op dit chakra terug te voeren.

Vrede in het hart💚tevredenheid💚gemoedsrust💚heelheid

 

Als dit Chakra in balans is dan geeft dit ons de mogelijkheid om contact te hebben met anderen en stelt ons in staat om van ons zelf en van andere te houden. Uit balans dan is men bang om lief te hebben en om zich bloot ter geven.

Dit Chakra correspondeert met hart longen en circulatie, emoties.

Lakshmi heeft als steen gekozen voor groene steen AVENTURINE of de rozenkwarts steen van de vreugde. Deze steen bevordert positieve gevoelens en kalmte en helpt om emotionele pijn op een zachte manier te verwerken.

 

 

Synergie Chakra Olie Nr. – 5

VISHUDDHA – HET VIJFDE CHAKRA

 

Het vijfde Chakra ook wel Keelchakra of VISHUDDHA

De corresponderende kleur is Blauw

Element is Ether

Endocriene klier is Schildklier

Zintuig is Gehoor

 

 

“Soms heb ik het gevoel dat ik niet vrij ben om mijzelf te uiten zoals ik ben, zoals ik het voel. Ik houd me dan vaak in. Ook laat ik mij door anderen de mond vaak snoeren, durf het achterste van mijn tong niet echt te laten zien en slik veel in.”

“Meestal kan ik goed uiten en weet mijn eigen leven goed vorm te geven. Ik voel me doorgaans vrij en laat anderen niet te veel op mijn nek zitten. Ik weet wat ik wil en leef daarnaar.”

Het vijfde levensgebied of chakra is het keelchakra of strottenhoofdchakra. In het Sanskriet “vishuda” genoemd, hetgeen betekent: reiniging, actief uiten.
Het chakra bevindt zich in het keelgebied, bij het strottenhoofd. Het is het gebied van zelfexpressie, communicatie, jezelf realiseren, jezelf vormgeven. Daardoor is het ook het gebied van de vrijheid, je eigen wezen vorm te geven.

Zowel de lagere energieën van de eerste vier levensgebieden als de hogere van de zesde en zevende chakra vragen om vormgeving: zonder uiting, zonder zelfexpressie zijn we immers niet vrij om onze specifieke eigenheid tot uitdrukking te brengen, te ontplooien. Onze identiteit is grotendeels af te lezen aan hoe we omgaan met, hoe we uiting geven aan ons energiesysteem. Zijn we vrij genoeg om dat te doen, worden we hierin geblokkeerd of blokkeren we onszelf? Durven we onze vleugels uit te slaan of remmen we juist af?

Het verlengde van ons nekgebied wordt gevormd door onze armen. Hiermee creëren we al dan niet ruimte om te uiten, onze creativiteit vorm te geven (onze vleugels). Als we hierin geremd worden hebben we vaak ook de neiging om de armen keurig over elkaar te slaan en braaf stil te zitten. Of we vertrekken onze schouders onbewust op: het zijn onze “lurven” (tussen schoudergewricht en hals) die we als een soort handremmen aantrekken om onze wilsexpressie tegen te houden.

Het is ook het gebied van onze innerlijke stem, de roeping die ons wezen opdracht geeft om het leven in een bepaalde richting te ontwikkelen. Door hierbij stil te staan en hieraan gehoor te geven, ontwikkelen we de vrijheid, het gevoel dat we vrij zijn om onszelf te zijn, te worden.

 

Als dit Chakra in balans is dan kan men zich goed uiten in vrolijke maar ook in negatieve emoties. Uit balans dan is men snel achterdochtig en erg geblokkeerd in het uiten van gevoelens.

 

Dit Chakra correspondeert met keel, mond, tanden, kaak en oren.

Lakshmi heeft als steen gekozen voor de blauwe SOLDALITE.

Deze steen brengt de emoties in balans, werkt als bemiddelaar en vredesbrenger , ondersteunt de werking van het lymphesysteem , immuunsysteem en werkt goed voor de waterstofwisseling.

 

 

Synergie Chakra Olie Nr. – 6

HET ZESDE CHAKRA

 

Het zesde Chakra ook wel Voorhoofdschakra of derde oog of AIJNA

De corresponderende kleur is Wit

Element is alle Elementen

Endocriene klier is Hypofyse

Zintuig is Alle zintuigen –neemt makkelijk prikkels op

 

 

Soms heb ik het idee, dat ik zelf niet goed door heb waarom ik mijn leven op deze manier vorm geef. Dat ik onvoldoende inzicht heb in de motieven voor mijn gedrag. Soms wil ik mijn werkelijke motieven ook niet echt onder ogen zien. Ik verlies me vaak in doen en weinig nadenken, reflecteren.”

”Doorgaans ben ik mij redelijk bewust van het waarom van mijn gedrag. Daar sta ik ook regelmatig bij stil. Ik probeer ook mijn leven bewust te sturen en zie goed onder ogen wat ik nog moet verbeteren.”

Het zesde levensgebied of chakra is het voorhoofdschakra, ook wel het “derde oog” of “innerlijke oog” genoemd. In het Sanskriet heet dit chakra “anja”, hetgeen betekent: waarnemen, besturen, beleid. Het bevindt zich op het voorhoofd, iets boven het midden tussen de twee wenkbrauwen. De achterkant van dit chakra bevindt zich op het achterhoofd, juist onder de schedelrand. Het is het gebied van bewuste waarneming, je bewust worden van het bestaan, bewust ingrijpen en zo nodig veranderen.

Door bezinning, reflectie op je gedrag, is het mogelijk die bewustwording te ontwikkelen.
Voor een juist evenwicht in dit levensgebied is een evenwichtige aandacht tussen binnenwereld en buitenwereld en onze omgeving.

Het evenwicht tussen binnen- en buitenwereld is van groot belang om echt inzicht te ontwikkelen in je doen en laten. Een te grote gerichtheid op de buitenwereld leidt vaak tot overmatig “doen” en te weinig “laten, tot een neiging naar materialisme en te weinig
idealisme. Het bredere perspectief van waaruit gehandeld word ontbreekt dan teveel. Er is te weinig bewuste sturing om je leven richting te geven. Een te grote gerichtheid op de binnenwereld leidt vaak tot te veel nadenken, te veel reflectie, waardoor het contact met de realiteit aan kracht inboet. Te veel idealisme en te weinig werkelijkheidszin vinden we bij de dromer die in zichzelf gekeerd zijn inzichten te weinig laat bepalen door de (harde?) realiteit.

 

Als dit Chakra in balans is dan heeft men goede intuïtie, en sterke concentratie. Uit balans dan is men slecht geconcentreerd en heeft een slecht geheugen en vaak hoofdpijn. Dit Chakra correspondeert met ogen, holte, slaapkwabben.

 

Lakshmi heeft als steen gekozen voor de witte KRISTAL Bergkristal heeft een harmoniserende werking op alle delen van het lichaam waarmee het in contact komt, hij werkt kalmerend en zorgt voor meer evenwicht in energie. Mentaal geeft hij helderheid en rust en deze steen versterkt de werking van andere stenen die in de buurt zijn.

 

Beste edelsteen is diamant, het zesde en zevende Chakra staan in een intieme verbinding met elkaar. Transparante kwarts wordt door magiërs en waarzeggers gebruikt als kristallen bol.

 

Synergie Chakra Olie Nr. – 7

HET ZEVENDE CHAKRA

 

Het zevende Chakra ook wel Kroonchakra of SAHASRARA

De corresponderende kleur is paars of Lila

Element is alle Elementen

Endocriene klier is Pijnappel

Zintuig is Gedachten

 

Soms heb ik een sterk gevoel van doelloosheid, wezenloosheid. Ik voel me dan erg onzeker en ben niet in staat de zin van mijn eigen bestaan te beseffen. Ik voel me dan niet verbonden met het geheel.”

“Doorgaans ben ik mij bewust van de zin, het doel van mijn eigen bestaan. Ik besef dat er een groter geheel is, waarvan ik onderdeel ben. Het geeft mij een diep gevoel van verbondenheid met de kosmos.”

Het zevende levensgebied of chakra is het kruinchakra. In het Sanskriet “sahasrara” genoemd, hetgeen betekent: “duizendvoud”. Gelegen boven op het hoofd, op de kruin. Het gebied van het kosmische bewustzijn, de transcendentie of verlichting. Via dit chakra zijn wij verbonden met de alom vertegenwoordigde kosmische energie, een energietrilling met snelle vibratie die alles om ons heen voedt. Wat het eerste chakra het “basisstopcontact” om ons verbonden te kunnen voelen met de aardse materie, zo zijn we via dit kosmische “stopcontact” verbonden met de hogere, het spirituele, het kosmische.

Als dit chakra zich opent waaiert de energie zeer breed (duizendvoudig) uit en kunnen we het gevoel gewaarworden met alles verbonden te zijn. Het is het kanaal waardoor we kunnen ervaren dat we onderdeel zijn van een groter geheel, iets goddelijks, iets transcendents, iets spiritueels.
Het is een gevoel dat ons vaak gewoonweg kan overvallen: een wandeling langs de zee en het plotselinge gevoel dat je kan bedwelmen; “Er is iets meer”. Of bij de geboorte of dood van iemand die je dierbaar is. Of gewoon op een rustig moment. Een gevoel dat je je bewust wordt van dat grotere, en dat je daarvan zelf deel uitmaakt. Door op deze energie af te stemmen kunnen we het gevoel krijgen de oorsprong , de ware zin van het leven te kennen.

Een belangrijke voorwaarde om dit levensgebied te ervaren is namelijk inkeer. Via stilte, via meditatie moeten we de geest leeg maken om de essentie van het zijn te leren ervaren. Als we al ons drukke denken, ons bezig zijn met ons “ik” kunnen kalmeren, komen we meer in contact met deze subtiele kosmische energie en ervaren we het rustige en vredige gevoel een te zijn met alles.

 

Als dit Chakra in balans is dan ervaart men een gelukzalig gevoel en heeft spiritueel begrip en is mentaal helder en kan goed leren .Uit balans kan men geestelijk problemen krijgen en doordraaien.

 

Dit Chakra correspondeert met schedel, huid en hersenschors.

Lakshmi heeft als steen gekozen voor de lila AMETHIST steen van wijsheid en meditatie Deze steen helpt de lichaamssystemen beter op elkaar af te stemmen en is dus een belangrijke geneeskrachtige steen ook erg goed om emoties tot bedaren te brengen en de intuïtie te versterken.

 

De zevende Chakra verbind alle Chakra`s met elkaar.